Wykłady na konferencjach

 

 

Wykłady specjalistyczne na różnych konferencjach od 2011:

 

 • Konferencja ogólnopolska Bezpieczna firma z wykładem „Bezpieczna firma to firma dbająca o bezpieczeństwo swoich pracowników” Katowice, 2011
 • Konferencja specjalistyczna „Sympozjum Bezpieczna SterylizatorniaKatowice z wykładem „Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w szpitalu na przykładzie wybranego odcinka działalności szpitala”, 2011
 • Konferencja PIKW Warszawa z wykładem „Funkcjonowanie administracji w systemach jakości i bezpieczeństwa”, 2011
 • Konferencja Centrum Promocji Informatyki z wykładem „ Zarządzanie ryzykiem w szpitalu na przykładzie sterylizatorni- podejście praktyczne”, 2011 o Konferencja SILESIA, IT-Medica Katowice z wykładem „Zarządzanie ryzykiem w szpitalu na przykładzie jednego z obszarów operacyjnej działalności szpitala”, 2011
 • Konferencje SILESIA, ISO - Silesia Katowice, panel dyskusyjny, 2011

 

Wykłady specjalistyczne na różnych konferencjach w latach 2001 do 2010:

 • Kongres PIKW Kraków, IXMiędzynarodowy Kongres Audytu, Kontroli Wewnętrznej i Antykorupcji z wykładem „Korporacyjne zarządzanie ryzykiem - wybrane modele i techniki oraz ich zastosowanie”, 2010
 • Konferencje SILESIA, ISO-POLAND Warszawa z wykładem „Zarządzanie ryzykiem w aspekcie kontroli zarządczej”, 2010
 • Konferencja Polskiego Instytutu Dyrektorów w Warszawie, panel dyskusyjny na temat „Compliance vs. zarządzanie ryzykiem”, 2010
 • Konferencja dot. PPP w Krakowie z wykładem „Fundusze Europejskie na realizację zadań publicznych – szansą rozwoju PPP w Polsce (ryzyka i korzyści)”, 2010
 • Konferencja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na temat bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, „Zarządzanie ryzykiem zgodnie z wymaganiami normy PN- ISO/IEC 27001”, 2009
 • Konferencje SILESIA, ISO - Silesia Katowice z wykładem, ”Zarządzanie ryzykiem – wdrożyć w firmie?” 2009
 • Software Konferencje BIN 2009 Wrocław, „Audyt IT, a zarządzanie ryzykiem w tym obszarze”, 2009
 • Software Konferencje BIN 2009 Warszawa, „Audyt IT, a zarządzanie ryzykiem w tym obszarze”, 2009
 • Konferencje SILESIA, EOD Katowice z wykładem „Kilka refleksji nad rozwojem informatyzacji w Polsce”, 2009
 • Konferencje SILESIA, ISO-POLAND Warszawa z wykładem „Zarządzanie ryzykiem – jak wdrożyć w firmie”, 2009
 • Konferencje SILESIA, Sec-Info Silesia 2009 z wykładem „Zarządzanie ryzykiem - uzupełnienie polityki zarządzania bezpieczeństwem informacji, czyli: ochrona danych osobowych w świetle analizy ryzyka”, 2009
 • Konferencje SILESIA, IT-Medica Katowice 2009 z wykładem „Zarządzanie ryzykiem w ochronie zdrowia”, 2009
 • Konferencje SILESIA, ISO – Wrocław z wykładem „Zarządzanie ryzykiem elementem każdego dojrzałego zarządzania procesowego”, 2008r
 • Konferencje SILESIA, ISO-Gdańsk „Zarządzanie ryzykiem wskaźnikiem dojrzałości zarządzania w organizacji”, 2008
 • Software Konferencje „Audyt IT” z wykładem „Jak podejść do audytu IT w zakresie dotyczącym zarządzania ryzykiem i jak ten obszar audytować - rozważania,praktyka na podstawie własnych doświadczeń audytorskich z obszaru zarządzania ryzykiem”, 2008
 • Konferencje SILESIA, ISO - Silesia Katowice z wykładem „Zarządzanie ryzykiem w projekcie ISO - Risk Management in ISO - Project ” , 2008
 • Konferencje SILESIA, IT-Medica Kraków z wykładem „Zarządzanie ryzykiem - nowoczesny standard nowoczesnego zarządzania w placówkach służby zdrowia”, 2008
 • Software Konferencje - BIN 2008 Warszawa z wykładem „Zarządzanie ryzykiem w projekcie inwestycyjnym wdrażającym w firmie system informatyczny”,2008
 • Konferencja Proximus i Microsoft Katowice „Zarządzanie i optymalizowanie ryzyka inwestycyjnego”,2008
 • Konferencje SILESIA, ISO-POLAND Warszawa z wykładem „Zarządzanie ryzykiem wskaźnikiem dojrzałości zarządzania w organizacji”, 2008
 • Software Konferencje z wykładem „Zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji”, 2008
 • Konferencje SILESIA, Sec-Info Silesia 2008 z wykładem „Podstawy zarządzania ryzykiem na przykładzie SZBI”, 2008
 • Konferencje SILESIA, ISO Poznań z wykładem „Zarządzanie ryzykiem wskaźnikiem dojrzałości zarządzania w organizacji”, 2008
 • Konferencje SILESIA, IT-Medica z wykładem „ Zarządzanie ryzykiem-nowoczesny standard nowoczesnego zarządzania w placówkach służby zdrowia”, 2008
 • Konferencja Institute for International Research na temat zarządzania ryzykiem w praktyce z wykładem inauguracyjnym pt. „Schemat procesu zarządzania ryzykiem i metodologie w zintegrowanym zarządzaniu portfelem ryzyk w przedsiębiorstwie. Klasyfikacja ryzyk”. PROWADZENIE I MODERACJA KONFERENCJI, 2007
 • Konferencje SILESIA, ISO Silesia „Co wspomaga proces zarządzania ryzykiem - kontynuacja?” 2007
 • Konferencje SILESIA, ISO Silesia z wykładem „Co wspomaga proces zarządzania ryzykiem?”, 2006
 • Konferencja Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Policji Hrabstwa Nottinghamshire z zakresu przestępczości przeciw małym i średnim przedsiębiorstwom z wykładem „Ubezpieczenia, jako element transferu ryzyk związanych z możliwością utraty lub zniszczenia mienia przedsiębiorcy. Właściwe zabezpieczenie fizyczne i techniczne mienia warunkiem transferu ww. ryzyk.”, 2006
 • Politechnika Gdańska – ósme seminarium nawierzchni szynowych z wykładem”
  Zarządzanie ryzykiem w procesie decyzyjnym”, 2006
 • Politechnika Gdańska –siódme seminarium nawierzchni szynowych z wykładem” Jak można zarządzać ryzykiem”, 2005
 • Software Konferencje Storage GigaCon z wykładem” Zarządzanie ryzykiem utraty informacji”, 2005
 • Targi zabezpieczeniowe w Katowicach SAVEX z wykładem „Ubezpieczenia, jako element transferu ryzyk związanych z zabezpieczeniem mienia i ich współdziałanie z ochroną fizyczną i techniczną”, 2005