Kompetencje zawodowe

 

"Non scholae, sed vitae discimus"

 

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia

 

odwrócona myśl Seneki Mł. (Listy, 106)