Pryzmat gospodarczy

 

 

Moje artykuły w "Pryzmacie Gospodarczym" Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach patrz:  http://www.riph.com.pl/index.php/Company/sub52

 

 • - Anna Słodczyk, Janusz Czauderna „Kontrola zarządcza, a zarządzanie ryzykiem” - Pryzmat Gospodarczy, 4/2010
 •  
 • - Anna Słodczyk, Wojciech Pogorzałek , Arkadiusz Olech „Czy zanim wydasz większa gotówkę na zakup   
 •   sprzętu zabezpieczającego przed ryzykiem, analizujesz to ryzyko?” - Pryzmat Gospodarczy, 3/2009
 •  
 • - Anna Słodczyk „Zarządzanie ryzykiem autorski model RMTP – omówienie”, Pryzmat 
    Gospodarczy, 2/2009
 •  
 • - Anna Słodczyk „Zarządzanie ryzykiem w działalności gospodarczej – podejście
    autorskie”, Pryzmat Gospodarczy, 1/2009
 •  
 • - Anna Słodczyk „Ryzyko pogodowe, co to takiego?”, Pryzmat Gospodarczy, 4/2008
 •  
 • - Anna Słodczyk „Siły przyrody, a zarządzanie ryzykiem w firmie”, Pryzmat
    Gospodarczy, 3/2008
 •  
 • - Anna Słodczyk „Siły przyrody, a zarządzanie ryzykiem w firmie”, Pryzmat
    Gospodarczy, 3/2008
 •  
 • - Anna Słodczyk, Piotr Mąkosa „Risk manager i jego rola w firmie”, Pryzmat
    Gospodarczy,2/2008
 •  
 • - Anna Słodczyk, Piotr Mąkosa „Procesy zarządzania ryzykiem w Systemach
    Zarządzania Jakością”, Pryzmat Gospodarczy,1/2008
 •  
 • - Anna Słodczyk,” Nowy trend europejski-zarządzanie ryzykiem”, Pryzmat Gospodarczy,
    4/2007
 •  
 • - Anna Słodczyk, ”Informacja pod kontrolą”, Pryzmat Gospodarczy, 3/2007
 •  
 • - Anna Słodczyk, Piotr Mąkosa ”Prawo kontra ryzyko”, Pryzmat Gospodarczy, 2/2007
 •  
 • - Anna Słodczyk, „Ryzyko, obszar wrażliwy”, Pryzmat Gospodarczy, 1/2007
 •  
 • - Anna Słodczyk, ”Ryzyko pod kontrolą”, Pryzmat Gospodarczy,4/2006
 •  
 •