Współpraca w realizacji zleceń

 

 

"Aristóteles non semper Aristóteles"

 

Arystoteles nie zawsze jest Arystotelesem,

czyli  nawet mędrzec może się mylić

 

                                                                                                          przysłowie łacińskie