MODEL ZARZĄDZANIA RYZYKIEM RMTP ©

ANNA SŁODCZYK, PIOTR MĄKOSA